De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Floor en Els geslaagd voor opleiding Extended Scope Specialist

In het kader van ‘zinnige zorg’ is de Extended Scope Specialist een nieuw vak dat nog in ontwikkeling is. Extended Scope Specialisten dragen bij aan doelmatige diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. De Extended Scope Specialist kan hierbij een koppeling tussen de eerste- en tweede lijn worden, met taken als bijvoorbeeld het zelf aanvragen van aanvullende diagnostiek zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s.

Het vak is nog in ontwikkeling. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken om te kijken hoe deze rol binnen de gezondheidszorg ingevuld kan en/of gaat worden. Voor onze praktijk betekent dit dat wij op de toekomst voorbereid zijn! Els en Floor hebben de opleiding in ieder geval al succesvol afgerond.

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied.